Nhân rộng mô hình liên kết tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp

Lượt xem: 90

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương và UBND tỉnh về xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp, năm 2011 Sở Công thương đã phối hợp với một số cơ quan liên quan thực hiện hai dự án xây dựng mô hình: DN – HTX – nông dân tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp tại huyện Lạng Giang; DN – hộ kinh doanh – nông dân tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp tại huyện Tân Yên với các sản phẩm là cà chua bi và dưa chuột trên tổng diện tích thí điểm hơn 30 ha. Thực tế hai mô hình trên đã đạt những kết quả tích cực như: đầu ra của nông sản được bảo đảm, giảm chi phí đầu vào, sản phẩm đạt năng suất, chất lượng cao gấp 1,5 đến 2 lần …

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị đã đánh giá cao thành công của mô hình và đề nghị Nhà nước cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, để tạo điều kiện phát triển phương thức liên kết sản xuất nông sản hàng hoá, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất; quy hoạch vùng sản xuất tập trung; củng cố mạng lưới phân phối mặt hàng vật tư nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia liên kết tiêu thụ nông sản về giống, vốn, kỹ thuật, hành lang pháp lý…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã ghi nhận kết quả thí điểm 2 mô hình và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới tỉnh tập trung quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển thương hiệu nông sản. DN cũng cần bảo đảm chữ tín để tạo niềm tin cho người nông dân, có chính sách hỗ trợ cho nông dân để đẩy nhanh cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp. Tích cực trang bị cho người nông dân về quy trình canh tác tiên tiến, chính sách pháp luật có liên quan về nông nghiệp, kiến thức về thị trường, tiếp cận với phương thức sản xuất hàng hoá…

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh tiếp thu những ý kiến của đồng chí Thứ trưởng và mong muốn các bộ, ngành TW tiếp tục quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt nhằm nhân rộng các mô hình, phát triển bền vững. Đồng chí cũng chỉ đạo ngành chức năng thời gian tới tham mưu, đề xuất cho tỉnh những vấn đề liên quan đến chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch nông sản và nguồn nhân lực cho các đối tượng tham gia mô hình. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu áp dụng cơ chế cho vay đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và kinh doanh nông sản. DN cần liên kết chặt chẽ với nhau trong sản xuất và tiêu thụ để tạo thị trường cho mặt hàng này. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả các mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến kiến thức về thương mại nhất là cơ chế chính sách tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư cho nông dân và DN.

Theo baobacgiang