Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2012, vụ Đông 2012 – 2013

Lượt xem: 67

Kế hoạch nhằm đảm bảo gieo trồng đúng khung thời vụ để cây trồng đạt năng suất và sản lượng cao, phấn đấu sản lượng có hạt năm 2012 đạt 633 nghìn tấn, nâng cao giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác, tăng thu nhập cho nông dân và hoàn thành kế hoạch của UBND tỉnh giao năm 2012. Theo Sở NN&PTNT, vụ Mùa năm 2012 và vụ Đông 2012 – 2013 tiếp tục chịu ảnh hưởng của vụ Xuân do thu hoạch muộn, vì vậy thời vụ sản xuất năm nay bị đẩy lùi chậm hơn khoảng 10 – 15 ngày so với mọi năm. Bên cạnh đó, giá giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có khả năng tiếp tục tăng cao gây khó khăn trong đầu tư thâm canh của bà con nông dân. Cùng đó, thị trường vật tư nông nghiệp đầu vào, nhất là phân bón vẫn còn nhiều phức tạp, tình trạng một số cá nhân lợi dụng các thương hiệu phân bón lớn để làm giả, làm nhái vẫn xảy ra… Theo Kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa 2012 là 74 nghìn ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, diện tích cây lúa là 59 nghìn ha (trà mùa sớm có diện tích 30 nghìn ha, trà lúa chính vụ 24,5 nghìn ha, trà mùa muộn 4,5 nghìn ha); cây ngô 1,5 nghìn ha; cây lạc 1,9 nghìn ha; khoai lang 1,2 nghìn ha, còn lại là một số cây trồng khác như: Rau, đậu tương, chè, sắn, cây dược liệu… Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông 2012 – 2013 là 21,7 nghìn ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ vụ Đông năm ngoái. Trong đó, cây ngô có diện tích là 4 nghìn ha; cây lạc 1,7 nghìn ha; cây rau, đậu các loại 11,5 nghìn ha; khoai lang 4 nghìn ha; các cây trồng khác là 500 ha. Để hoàn thành kế hoạch, Sở NN&PTNT đã đề nghị Phòng NN&PTNT các huyện, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, nhất là quan tâm đến chỉ đạo sản xuất lúa lai và định hướng sản xuất vụ Đông năm 2012- 2013; có chính sách hỗ trợ sản xuất kịp thời cho nông dân. Phòng Trồng trọt – Sở NN&PTNT tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch vụ Mùa năm 2012 và vụ Đông 2012- 2013. Chi cục Bảo vệ thực vật làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo tình hình phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh, đồng thời chỉ đạo Trạm Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở huyện, thành phố hướng dẫn nông dân tổ chức phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Mùa năm 2012 và vụ Đông 2012-2013. Chi cục Thủy lợi phối hợp với các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thực hiện tốt công tác tu bổ các hệ thống công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, xây dựng các mô hình trình diễn về giống cây trồng, phân bón mới, kỹ thuật canh tác mới có hiệu quả. Công ty Cổ phần Giống cây trồng chuẩn bị đủ nguồn giống đảm bảo chất lượng để phục vụ nông dân; có phương án chuẩn bị giống dự phòng khi thời tiết lũ lụt, hạn hán xảy ra; tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận được những giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu. Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh có kế hoạch chuẩn bị đủ lượng phân bón, giống cây trồng đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất; có phương án dự phòng nguồn giống và phân bón; tiếp tục bán phân bón theo hình thức trả chậm cho nông dân./.

Bacgiang.gov.vn