Thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XVII

Lượt xem: 77

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12-7-2012. Kỳ họp tập trung xem xét các báo cáo về: Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2012; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND tỉnh về kết quả công tác của ngành 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012…

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Thân Văn Khoa đề nghị các ban của HĐND tỉnh

chủ động thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp.

Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo của HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII; đồng thời dự kiến thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. Trong đó, đáng chú ý là các Nghị quyết về: Mức giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản; mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh; chế độ phụ cấp đối với cộng tác viên dân số- KHH gia đình thôn, bản, tổ dân phố; Nghị quyết thành lập Sở Ngoại vụ…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Thân Văn Khoa đề nghị UBND tỉnh quan tâm hoàn thiện các báo cáo gửi HĐND; các Ban của HĐND tỉnh chủ động tổ chức thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý các phòng, ban chức năng quan tâm xây dựng chương trình để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri bảo đảm về thời gian theo luật định; làm tốt công tác chuẩn bị văn bản, các điều kiện cơ sở vật chất… phục vụ kỳ họp.

baobagiangonline