Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2013

Lượt xem: 71

Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ Xuân còn lại theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do mưa bão; huy động các phương tiện máy móc tập trung làm đất ngay khi thu hoạch lúa để chuẩn bị gieo cấy lúa mùa đảm bảo trong khung lịch thời vụ tốt nhất theo kế hoạch. Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt quy trình sản xuất, theo dõi phòng trừ sâu bệnh kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp gieo cấy như “3 giảm, 3 tăng”, “SRI”, phương pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp “IPM” để lúa sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Đối với diện tích lúa mùa sớm đã cấy cần tăng cường chăm sóc, đảm bảo đủ nước tưới, phân bón; rà soát diện tích mạ, nếu thiếu tiếp tục gieo đủ diện tích mạ theo kế hoạch; chủ động chuẩn bị dự phòng giống lúa ngắn ngày để gieo mạ bổ sung kịp thời sẵn sàng khắc phục hậu quả do thiên tai có thể xảy ra, nhất là khi xảy ra mưa bão lớn gây ngập úng.

Chi cục Thủy lợi chỉ đạo các Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi trên địa bàn điều tiết nước hợp lý cho cây trồng vụ Mùa; có phương án chủ động thoát nước tốt, thuận lợi cho việc làm đất gieo cấy và chăm sóc cây trồng vụ Mùa, nhất là khi có mưa lớn gây ngập úng xảy ra.

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật canh tác tiên tiến, ưu tiên các đối tượng như: lúa lai, lúa chất lượng.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh làm tốt công tác dự tính dự báo các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng, chỉ đạo các Trạm Bảo vệ thực vật phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng kịp thời, hiệu quả./.

Theo bacgiang.gov.vn