Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quyết định điều động, bổ nhiệm 17 cán bộ

Lượt xem: 83

Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

Theo đó, từ ngày 1-7, bổ nhiệm các đồng chí: Bùi Thế Bừng– Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế ; Dương Ngọc Chiên– Trưởng Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Việt Oanh – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ, Sở Giao thông Vận Tải, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Vi Thanh Quyền – Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Văn Liêm – Chánh Văn phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thân Văn Trường – Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Cùng thời gian, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động các đồng chí: Tống Ngọc Bắc– Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Việt Yên, đến Ban Nội chính Tỉnh uỷ công tác, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Luyến – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, đến Ban Nội chính Tỉnh uỷ công tác, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Khổng Văn Suất – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, đến Ban Nội chính Tỉnh uỷ công tác, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thanh – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, đến Ban Nội chính Tỉnh uỷ công tác, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nghị quyết giới thiệu đồng chí Lê Ánh Dương – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, thôi giữ chức Chủ tịch UBND huyện. Giới thiệu đồng chí Lê Ánh Dương để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2010-2015 bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy và HĐND huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; Dương Ngô Mạnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2010-2015 bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy và HĐND huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Cùng đó, giới thiệu các đồng chí: Tạ Huy Cần – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lạng Giang, ứng cử để HĐND huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Trần Văn Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Dũng, ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2010-2015 bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy và HĐND huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Hà Quốc Hợp – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục Nam, ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2010-2015 bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy và HĐND huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Tạ Việt Hùng – Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, ứng cử để HĐND huyện Hiệp Hoà nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Trần Quang Tấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lục Ngạn, ứng cử để HĐND huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Baobacgiang.com.vn