Xây dựng nông thôn mới phải gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với từng điều kiện của địa phương

Lượt xem: 65

Quang cảnh tại điểm cầu Bắc Giang

Chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang có đồng chí: Bùi Văn Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí: Từ Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tính đến ngày 15/9/2016 đến nay, cả nước đã có 2.045 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 5,9% so với cuối năm 2015, với tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM từ năm 2011 đến nay là hơn 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng năm 2016 cả nước huy động được hơn 332.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác. Dự kiến đến hết năm 2016, cả nước sẽ có khoảng 25% số xã đạt chuẩn NTM, còn 300 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 26 xã so với đầu năm 2016. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã. Cả nước có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 đơn vị so với cuối năm 2015.

Đối với Chương trình xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang, đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt và tiến hành rà soát điều chỉnh được 188/203 xã đăng ký xây dựng NTM, đạt 92,6%. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 13,1% tiêu chí, bằng với mức bình quân chung của cả nước; toàn tỉnh đã có 36 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 17,8%. Tính chung giai đoạn 2011 – 2016, toàn tỉnh huy động được gần 11.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động khác. Sau 05 năm triển khai thực hiện, việc huy động vốn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản đáp ứng theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp, cách làm, cách huy động nguồn lực trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020, các đại biểu kiến nghị với Chính phủ cần sớm ban hành cơ chế đặc thù để rút gọn đối với các công trình, dự án có quy mô nhỏ; tiến hành rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM cho phù hợp với điều kiện từng vùng miền và gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sớm thông báo kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 để tăng tính chủ động cho các địa phương trong việc phân bổ nguồn vốn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần bổ sung những quy định mới đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn, các xã nghèo, xã ATK khi thực hiện Chương trình NTM. Chính phủ cần sớm sửa đổi một số chính sách nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân;…

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong Chương trình xây dựng NTM tại các địa phương trong giai đoạn vừa qua. Đó là đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao, song đời sống văn hóa, tinh thần chưa được quan tâm đúng mức, văn hóa truyền thống đang có xu hướng bị mai một tại các vùng nông thôn. Cùng với đó là môi trường nông thôn bị ô nhiễm, nhiều địa phương chưa có cách xử lý dứt điểm; bệnh thành tích trong xây dựng NTM còn tồn tại ở nhiều địa phương, dẫn đến nợ đọng xây dựng trong NTM, một số nơi huy động nguồn lực quá sức, gây bức xúc trong nhân dân;…

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, NTM là một cuộc cách mạng, vì vậy các địa phương phải kiên trì thực hiện, phải hiểu bản chất của NTM là nâng cao vật chất đời sống tinh thần cho nhân dân; làm cho môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và đậm bản sắc dân tộc. Vì thế, xây dựng NTM phải gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với từng điều kiện của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới các địa phương cần tiếp tục nâng cao vai trò người đứng đầu trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, nhất là việc công nhận đạt chuẩn NTM phải thực tế khách quan, đảm bảo theo đúng các quy định, không chạy theo thành tích. Đối với Phong trào cả nước thi đua chung sức xây dựng NTM, phải biết tạo dựng sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời xây dựng NTM phải gắn với NTM kiểu mẫu; NTM phải là cái nôi để phát động phong trào khởi nghiệp, là khát vọng của nông dân trí thức dám nghĩ, dám làm và được áp dụng kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong sản xuất, phải đặt thương mại, điện tử trong xây dựng NTM,…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trước mắt, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các địa phương cần khẩn trương hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2016, nhất là việc phân bổ nguồn vốn xây dựng NTM. Đồng thời, chủ động xây dựng khung pháp lý và phân bổ nguồn lực cho Chương trình MTQG xây dựng NTM trong giai đoạn mới 2016-2020./.

bacgiang.gov.vn