Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh khảo sát việc giải quyết ô nhiễm môi trường tại kênh T6

Lượt xem: 106

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hải kiểm tra việc xử lý nước thải tại Công ty TNHH Giấy Bắc Hà, xã Song Khê (TP Bắc Giang)

Tham gia buổi khảo sát có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND huyện Việt Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Công ty Phát triển hạ tầng KCN và một số xã có kênh chảy qua.

Báo cáo của Sở TN&MT nêu rõ, năm 2016, kết quả quan trắc nước mặt kênh T6 tại điểm tiếp nhận nguồn thải của KCN Song Khê – Nội Hoàng có nhiều chỉ tiêu, thông số độc hại như: COD, BOD5, chất rắn lơ lửng vượt từ 1 đến gần 3 lần so với quy chuẩn. Tại điểm xả thải của KCN Đình Trám, nước mặt trên kênh có 7 thông số độc hại vượt quy chuẩn. Gần đây nhất, ngày 8-3, Sở TN&MT lấy mẫu quan trắc nước thải sau xử lý tại Nhà máy nước thải của KCN Đình Trám (Việt Yên) cũng có nhiều thông số độc hại vượt từ 1 đến hơn 9 lần so với quy chuẩn. Tại các mương thoát nước thải sinh hoạt thôn My Điền 3, xã Hoàng Ninh; thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái nhiều thông số độc hại vượt ngưỡng cho phép.

Trao đổi tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng trên xảy ra là do thời gian qua, kênh T6 tiếp nhận nhiều nguồn nước thải từ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt chưa được xử lý bảo đảm tiêu chuẩn. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp và nhiều cơ sở sản xuất chưa hoàn thiện. Việc đấu nối xả thải của một số doanh nghiệp thứ cấp vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Song Khê – Nội Hoàng chưa thường xuyên nên để xảy ra tình trạng tràn nước thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường…

Sau khi làm việc với các đơn vị liên quan, khảo sát thực tế tại một số điểm xả thải ra kênh T6 qua địa bàn các xã Hồng Thái, Hoàng Ninh, Tăng Tiến (Việt Yên); xã Nội Hoàng (Yên Dũng) và tại một số doanh nghiệp, đồng chí Bùi Văn Hạnh nhấn mạnh, kênh T6 có vai trò quan trọng trong việc dẫn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. Song, hiện nay nước mặt trên tuyến kênh này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp chính quyền, ngành chức năng cần tập trung thực hiện các biện pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên tuyến kênh này. Sở TN&MT khẩn trương tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nguồn thải, bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý các KCN rà soát, kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

UBND huyện Việt Yên xem xét, có giải pháp xử lý nước thải tại các khu dân cư bảo đảm tiêu chuẩn trước khi thải ra kênh. Công ty Phát triển hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.

baobacgiang.com.vn