Bắc Giang tiếp tục quản lý chặt hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn

Lượt xem: 96

Quản lý chặt hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn.

Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã cấp phép cho 18 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi và 02 doanh nghiệp thực hiện nạo vét tuyến đường thủy nội địa quốc gia. Ngoài hoạt động khai thác cát, sỏi, hiện còn có 81/150 bến, bãi được đưa vào quy hoạch; còn 69/150 bến, bãi không trong quy hoạch phải xóa bỏ, đến nay đã thực hiện giải tỏa được 26 bãi, còn 43/69 đang được UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện giải tỏa trước 30/6/2017.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Bắc Giang đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm khai thác hợp lý, tiết kiệm nguồn khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức 02 cuộc tổng kiểm tra đối với các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi. Qua kiểm tra, đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp, với số tiền 150 triệu đồng, thu hồi 01 giấy phép khai thác cát, sỏi, đình chỉ hoạt động 01 trường hợp.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp của tỉnh cũng tăng cường phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã xử phạt trên 147 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và tịch thu 12 tàu cuốc và nhiều thiết bị vi phạm khác. Trước tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra gần đây trên tuyến sông Lục Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn…

Chuyển biến tích cực

Qua hàng loạt các biện pháp trên, tình hình quản lý khai thác cát, sỏi trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Công tác lập quy hoạch, cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi đã đi vào nền nếp; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công khai và thu nộp nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi.

Đã thực hiện xóa bỏ được 26/69 bãi nằm ngoài quy hoạch bãi ven sông chứa cát, sỏi của tỉnh đến năm 2020. Đến nay hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép dọc tuyến sông Lục Nam, sông Cầu thuộc địa bàn tỉnh đã chấm dứt… Qua đó, góp phần bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, hạn chế thất thoát tài nguyên, bảo vệ đê điều, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục siết chặt quản lý

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và gắn vai trò, trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong quản lý, bảo vệ tài nguyên cát, sỏi chưa khai thác trên địa bàn. Nếu để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm sẽ phê bình, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan một cách sâu rộng tới nhân dân thông qua hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, thôn; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cát sỏi, đặc biệt là công tác “hậu” cấp giấy phép; hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Bố trí lực lượng tuần tra tại các điểm nóng khai thác cát, sỏi trái phép để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn./.

bacgiang.gov.vn