Hoàn thiện, cấp mã số Bảo hiểm y tế cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Lượt xem: 72

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch hoàn thiện và cấp mã số BHXH đối với BHXH các huyện, thành phố. Đối với đối tượng có thẻ BHYT hết hạn trước 31/12/2017, hoàn thiện và cấp mã số BHXH trước ngày 25/12/2017, các đối tượng khác cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, hoàn thành trước ngày 30/6/2017. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng trên địa bàn thực hiện rà soát, bổ sung thông tin, hoàn thiện và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp mã số BHXH, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo UBND tỉnh,

Ảnh minh họa

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động về sự cần thiết phải cấp mã số BHXH. Để mỗi người dân tham gia BHXH, BHYT chỉ có một mã số BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia một cách tốt nhất.

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan BHXH để thực hiện cấp mã số BHXH chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cơ quan BHXH thực hiện rà soát, bổ sung thông tin, hoàn thiện và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trách nhiệm bổ sung, cung cấp thông tin để cấp mã số BHXH đảm bảo quyền lợi, đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn, các trường học trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các huyện, thành phố thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; hướng dẫn người tham gia BHYT thuộc các đối tượng ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT (học sinh, sinh viên, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội…), người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện kê khai bổ sung thông tin đầy đủ, đảm bảo đối tượng trên được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH trước ngày 31/12/2017.

Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định và kế hoạch của BHXH tỉnh; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

* Xem chi tiết Công văn tại đây./.

bacgiang.gov.vn