Bắc Giang: Tổng thu nội địa đạt 89,9% dự toán

Lượt xem: 95

Thu tiền sử dụng đất là một trong những chỉ tiêu thu ngân sách đạt cao (ảnh minh họa).

Có 7/15 chỉ tiêu, khu vực thu đạt và vượt 75% dự toán bao gồm: Thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; thuế thu nhập cá nhân; phí, lệ phí; lệ phí trước bạ; thu cố định tại xã; thu xổ số kiến thiết.

Tuy nhiên, có 8/15 chỉ tiêu, khu vực thu đạt dưới 75% dự toán gồm: Doanh nghiệp nhà nước trung ương; doanh nghiệp nhà nước địa phương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu khác ngân sách.

Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2017, Cục Thuế Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, phân tích cụ thể từng khu vực, sắc thuế, địa bàn thu, tìm nguyên nhân để xây dựng, triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung đôn đốc thu nộp thuế kịp thời.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khai thác triệt để mọi nguồn thu, tăng thu, chống thất thu ngân sách. Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế./.

Hải Huyền