Bắc Giang: Thêm 3 địa phương chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lượt xem: 101

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, huyện Việt Yên có 19.669 người được hỗ trợ, tổng kinh phí chi trả hơn 21,1 tỷ đồng; huyện Yên Thế có 22.702 người, kinh phí chi trả hơn 20 tỷ đồng; huyện Yên Dũng có 13.918 người, kinh phí chi trả hơn 16,2 tỷ đồng.

Chi trả chế độ cho người dân bj ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại thôn Như Thiết, xã Hồng Thái (Việt Yên).

Chi trả chế độ c ho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại thôn Như Thiết, xã Hồng Thái (Việt Yên).

Tại Việt Yên, huyện tổ chức 130 điểm chi trả ở nhà văn hoá các thôn. Theo ông Phạm Tuấn Minh, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, huyện đã nhận được 15 đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ của các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Theo kế hoạch huyện sẽ chi trả đến hết ngày 26/5. Hằng ngày, phòng đều phân công cán bộ kiểm tra đột xuất việc tổ chức thực hiện ở cơ sở, bảo đảm đúng quy định. Sau khi chi trả xong, các xã, thị trấn niêm yết công khai danh sách chi trả tại nhà văn hoá các thôn, khu phố trong 30 ngày.

Người dân xã Lãng Sơn (Yên Dũng) nhận hỗ trợ.

Người dân xã Lãng Sơn (Yên Dũng) nhận hỗ trợ.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân đến nhận chế độ, căn cứ tình hình thực tế, phòng lao động – thương binh và xã hội phối hợp với bưu điện huyện bố trí nhiều điểm chi trả tại các xã, thị trấn. Tại huyện Yên Thế, bố trí 38 điểm; huyện Yên Dũng 82 điểm.

Cùng với triển khai nội dung này, ngành lao động tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương tập trung rà soát, hướng dẫn các nhóm đối tượng còn lại hoàn thiện hồ sơ. Dựa trên kết quả thẩm định ở cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định hỗ trợ cho người dân, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nguồn: baobacgiang.com.vn