Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

Lượt xem: 99
Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Trưởng khối thi đua phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, các đơn vị trong khối thi đua đã thực hiện tốt chương trình thi đua; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, thu gom, xử lý rác thải; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh. Hội LHPN tỉnh triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930-2020). Tỉnh đoàn thi công hơn 600 công trình, phần việc thanh niên; phối hợp với các đơn vị tổ chức mô hình “Siêu thị hạnh phúc”, “Chuyến xe hạnh phúc” trao nhu yếu phẩm cho người nghèo ở vùng khó khăn.

Các đơn vị như: Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều hoạt động quan tâm đến hội viên, đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; triển khai mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương… Đồng thời, các đơn vị đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tới đây, các đơn vị trong khối tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các văn bản của Đảng, nhà nước, ngành về thi đua, khen thưởng; tổ chức các hoạt động, công trình chào mừng các ngày lễ lớn, đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, đánh giá, bình xét thi đua, biểu dương kịp thời.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại diện Tổ biên tập dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại diện các đơn vị để đề xuất bổ sung, chỉnh sửa kịp thời.

Nguồn: bacgiang.gov.vn