Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng: Chuẩn bị thật tốt cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Lượt xem: 93

Chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở

Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy! Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh. Để đại hội đảng các cấp được tổ chức thành công, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã ban hành một loạt các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Cảnh Thụy (Yên Dũng).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Cảnh Thụy (Yên Dũng

Có thể kể đến Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 8/9/2019 về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 28/11/2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và một loạt văn bản, quyết định về thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban… để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp.

BTV Tỉnh ủy xác định đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt do đó chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đại hội đến các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Trong đó, quan tâm chú ý xây dựng đề án công tác nhân sự và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội.

Để chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, BTV Tỉnh ủy, BTV cấp ủy cấp huyện đã thành lập các tổ công tác do đồng chí thường trực cấp ủy, ủy viên BTV cấp ủy làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo đại hội; thẩm định, duyệt báo cáo chính trị. Chỉ đạo nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nổi lên có liên quan đến nhân sự đại hội cấp cơ sở; bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức của Đảng, phát huy dân chủ, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trước đại hội.

Thưa đồng chí! Đến thời điểm này, cơ bản đại hội cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành. Đồng chí có thể đánh giá một số kết quả nổi bật ở đại hội cấp cơ sở và dưới cơ sở?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Có thể đánh giá tổng quát, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ này đã thành công tốt đẹp. Việc tổ chức đại hội thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch.

Cụ thể, với đại hội cấp dưới cơ sở: Toàn tỉnh có 4.195/4.195 (bằng 100%) chi bộ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Do làm tốt công tác nhân sự, sau khi kết thúc đại hội, toàn tỉnh có 4.175/4.195 (bằng 99,5%) chi bộ bầu đủ số lượng cấp ủy, bí thư, phó bí thư.

Đối với cấp cơ sở: Đến ngày 9/7/2020, toàn tỉnh có 654/658 (bằng 99,4%) chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội; trong đó có 5 đảng bộ cơ sở thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; tổng số cấp ủy viên được bầu là 4.314 đồng chí. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở bầu đủ số lượng cấp ủy theo phương án nhân sự được cấp trên phê duyệt; chất lượng được nâng lên. Số lượng cấp ủy viên cơ sở bầu thiếu giảm so với nhiệm kỳ trước (đến nay thiếu 2 đồng chí, nhiệm kỳ trước thiếu 16 đồng chí); số lượng cấp ủy viên cơ sở tái cử không trúng cử cấp ủy giảm nhiều so với nhiệm kỳ trước (đến nay có 27 đồng chí, nhiệm kỳ trước 54 đồng chí).

“Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Đại hội Đảng rất quan trọng đối với tương lai cách mạng của Đảng và Nhân dân, sẽ làm cho Đảng đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa; do đó việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt tới đây là đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ tỉnh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng

Nhìn chung công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đại hội chi, đảng bộ cơ sở đã được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; tình hình chính trị ổn định, không khí đại hội phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở.

Vậy còn những hạn chế nào trong quá trình tổ chức đại hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Qua theo dõi và trực tiếp dự đại hội ở một số đơn vị, chúng tôi nhận thấy vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: Văn kiện của một số ít cấp ủy cơ sở chưa được chuẩn bị chu đáo, chất lượng hạn chế; công tác tổ chức, phục vụ đại hội có việc chưa chuẩn bị kỹ lưỡng nên khi phát sinh tình huống chưa có phương án dự phòng.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ xã ở một số nơi chưa tốt, nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy tín nhiệm thấp, nội bộ cán bộ, đảng viên một số nơi có biểu hiện thiếu đoàn kết, thống nhất dẫn đến một số nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy nhưng không trúng cử, cá biệt một số cán bộ chủ chốt xã tái cử không trúng cử cấp ủy khóa mới.

Chương trình, nội dung điều hành có việc sắp xếp chưa thật sự hợp lý. Công tác điều hành đại hội ở một số đảng ủy cơ sở còn lúng túng…

Sau khi đại hội cấp cơ sở thành công, theo đồng chí, các cấp ủy ở cơ sở cần làm gì để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Tôi cho rằng có một số việc cấp ủy khóa mới cần làm ngay, trước tiên, đó là phải tổ chức tuyên truyền thật tốt thành công của đại hội. Sau đó phổ biến, quán triệt nghị quyết đại hội nhưng lưu ý phải linh hoạt, cụ thể, không cứng nhắc. Rất cần sau đại hội phải ban hành ngay chương trình hành động; xác định rõ lộ trình, kế hoạch và các giải pháp cụ thể.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy; có làm, có rút kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả nghị quyết.

Chuẩn bị kỹ phương án nhân sự; lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội

Thưa đồng chí! Từ đại hội đảng cấp cơ sở, các cấp ủy rút ra bài học kinh nghiệm gì để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025?

 Đảng viên Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Giang (Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh) biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đảng viên Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Giang (Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh) biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Có 5 bài học kinh nghiệm rút ra qua đại hội cấp cơ sở:

Một là, phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện sát với thực tế của cơ sở.

Hai là, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trong việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, phân công các đồng chí cấp ủy viên, tổ công tác sâu sát cơ sở, kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn để tổ chức đại hội thành công.

Ba là, công tác chuẩn bị đại hội (văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ) phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, nhất là công tác nhân sự, bảo đảm lựa chọn được những cán bộ có năng lực, tín nhiệm cao để bầu vào cấp ủy và giữ các chức vụ chủ chốt cơ sở nhiệm kỳ mới.

Bốn là, trước khi tổ chức đại hội, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ở cơ sở; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện.

Năm là, lựa chọn đoàn chủ tịch phải là những cán bộ, đảng viên có uy tín, nắm vững Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội. Cách điều hành của đoàn chủ tịch phải linh hoạt.

Thưa đồng chí! Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và đã diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch. Để đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức thành công, BTV Tỉnh ủy có những chỉ đạo nào trong thời gian tới?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: BTV Tỉnh ủy xác định việc tổ chức thành công 15/15 đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương là tiền đề quan trọng và vững chắc để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ tinh thần đó, tới đây, nhiệm vụ số một vẫn phải bám sát các chỉ đạo, văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy phụ trách các huyện trong việc chỉ đạo, tham gia vào công tác tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương. Đặc biệt, phải tổ chức lấy ý kiến sâu rộng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện đại hội. Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án nhân sự; nắm chắc diễn biến tình hình, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: baobacgiang.com.vn