Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX thành công tốt đẹp

Lượt xem: 99

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Tại phiên họp bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử và tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 11 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ chủ yếu tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Dương Văn Thái – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Văn Thái – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thành công tốt đẹp của Đại hội là tiền đề quan trọng, động lực tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới sáng tạo, đưa Bắc Giang phát triển năng động, toàn diện, vững chắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành một chương trình hành động toàn khóa; tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đồng chí khẳng định bước vào nhiệm kỳ mới, với bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ, cùng với ý chí, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ vào tương lai, chúng ta nhất định sẽ tự tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống của quê hương Bắc Giang anh hùng, ra sức thi đua đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra./.

Nguồn: .bacgiang.gov.vn