Lục Ngạn – vùng vải an toàn mời gọi

Lượt xem: 104

Hãy cùng đến với Lục Ngạn trong từng khoảnh khắc tại vùng đất này.

Covid - 19 Bắc Giang, Lục Ngạn, vùng vải an toàn, vải thiều, covid-19

Đường về vùng vải thiều Lục Ngạn. Ảnh: Nguyễn Kế

Covid - 19 Bắc Giang, Lục Ngạn, vùng vải an toàn, vải thiều, covid-19

Vùng vải xuất khẩu xã Quý Sơn. Ảnh: Thế Đại

Covid - 19 Bắc Giang, Lục Ngạn, vùng vải an toàn, vải thiều, covid-19

Các vùng sản xuất vải thiều sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, EU… đều được cắm biển chỉ dẫn và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Ảnh: Quang Huấn

Covid - 19 Bắc Giang, Lục Ngạn, vùng vải an toàn, vải thiều, covid-19

Trồng vải trong nhà màng – hướng sản xuất mới của người dân Lục Ngạn. Ảnh: Thế Đại

Covid - 19 Bắc Giang, Lục Ngạn, vùng vải an toàn, vải thiều, covid-19

Anh Tô Văn Phú (ảnh), thôn Héo A, xã Hộ Đáp áp dụng kỹ thật cho vải ra quả từ thân cây. Ảnh: Thế Đại

Covid - 19 Bắc Giang, Lục Ngạn, vùng vải an toàn, vải thiều, covid-19

Những “dòng sông” vải. Ảnh: Nguyễn Kế

Nguồn: baobacgiang.com.vn