Bắc Giang chú trọng nâng cao chỉ tiêu sản xuất các sản phẩm nông sản

Lượt xem: 97
Tỷ lệ đàn lợn chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap đạt 44%. Ảnh minh họa.

Theo đó, đến nay các chỉ tiêu thực hiện đều đạt 100% theo kế hoạch. Cụ thể, tỷ lệ diện tích thâm canh rau theo tiêu chuẩn VietGap đạt 46,2%, tỷ lệ diện tích thâm canh cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap đạt 44,5%, tỷ lệ diện tích thâm canh thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap đạt 43%, tỷ lệ đàn lợn chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap đạt 44%, tỷ lệ đàn gà chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap đạt 46%.

Có được kết quả này là do hàng năm, ngành Nông nghiệp tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt áp dụng quy trình sản xuất VietGap thông qua việc xây dựng mô hình và Đề án. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản dưới nhiều hình thức, qua đó làm chuyển biến nhận thức đối với các cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai hỗ trợ, xây dựng kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng giá trị sản phẩm./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn