Bắc Giang: Nhiều hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2022

Lượt xem: 115

Theo đó, UBND tỉnh sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị, gồm: “Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022” theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thời gian dự kiến từ 8-9 giờ 30 phút, ngày 29/3/2022 tại trụ sở UBND tỉnh.

Tổ chức lễ xuất hành vải thiều sớm xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản. Đơn vị tổ chức thực hiện: UBND huyện Tân Yên, Lục Ngạn phối hợp với các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị xuất khẩu vải sớm đi Hoa Kỳ, Nhật Bản, các cơ quan truyền thông và cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian dự kiến vào ngày 18/5; địa điểm tại huyện Tân Yên và Lục Ngạn (địa điểm tổ chức sự kiện chính tại huyện Tân Yên).

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cùng các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; UBND huyện Lục Ngạn và các huyện có vải thiều; các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành có liên quan tổ chức chuỗi sự kiện và hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh. Thời gian dự kiến từ 8-11 giờ, ngày 25/5. Địa điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong tháng 5,6/2022, Sở Công Thương tổ chức chuỗi các sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Địa điểm tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Để việc tổ chức các chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại đạt kết quả, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện liên quan lên kịch bản chi tiết thực hiện các nội dung đã đề ra.

Các cơ quan truyền thông địa phương phối hợp với các cơ quan báo chí T.Ư xây dựng kế hoạch tuyên truyền hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở trong và ngoài tỉnh; tăng cường quảng bá các hoạt động diễn ra trước, trong và sau các hội nghị. Giới thiệu sản phẩm vải thiều Bắc Giang đến đông đảo nhân dân, người tiêu dùng trong nước biết và hưởng ứng tin dùng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sản xuất, chất lượng vải thiều và nông sản, góp phần tiêu thụ thuận lợi, nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm nông sản của Bắc Giang.

Nguồn: baobacgiang.com.vn