Trung cấp nghề có thể liên thông lên đại học

Lượt xem: 85

Theo đó, những người có bằng tốt nghiệp TC nghề và CĐ nghề cùng ngành nghề đào tạo được dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ CĐ và ĐH theo quy định của Bộ GD-ĐT. Người đã tốt nghiệp TC nghề, nếu chỉ tốt nghiệp THCS phải học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thông tư nêu rõ, trường CĐ, ĐH được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ TC nghề, CĐ nghề lên trình độ CĐ, ĐH phải bảo đảm các điều kiện: đã có quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ CĐ, ĐH; đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ TC nghề, CĐ nghề lên trình độ CĐ, ĐH theo quy định về đào tạo liên thông của Bộ GD-ĐT.

Về thời gian học, từ TC nghề lên trình độ CĐ và từ CĐ nghề lên trình độ ĐH được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm học, từ TC nghề lên trình độ ĐH được thực hiện từ ba đến bốn năm học.

Theo HNM