Tuyển chọn được 280 đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Lượt xem: 110

Ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã cho biết, trong số 13 tỉnh nêu trên, Bộ Nội vụ đã thẩm định xong kết quả tuyển chọn của 7 tỉnh là Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Sơn La, Ninh Thuận, Quảng Nam và Lâm Đồng.

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội viên Dự án đầu tiên sẽ được khai giảng vào ngày 4/11 tại tỉnh Cao Bằng. Tiếp theo đó là các lớp bồi dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng (10/11), Quảng Bình (21/11).

Để chuẩn bị cho việc tổ chức lớp bồi dưỡng cho các đội viên Dự án trước khi bố trí về xã công tác, các địa phương đã hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác.

Đội ngũ giảng viên và báo cáo viên của lớp bồi dưỡng về cơ bản là cán bộ giảng dạy tại các trường bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh và những cán bộ, công chức đang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Số đội viên Dự án được tuyển chọn của 13 tỉnh gồm: Cao Bằng (44); Bắc Kạn (22); Yên Bái (20); Sơn La (45); Điện Biên (32); Bắc Giang (19); Nghệ An (26); Quảng Bình (11); Quảng Trị (8); Quảng Nam (22); Ninh Thuận (8); Kon Tum (18); Lâm Đồng (5).

chinhphu.vn