Kết quả bước đầu mô hình điểm Hội Nông dân cơ sở Thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”

Lượt xem: 153

Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Chương hành động số 10 – CTr/HND ngày 25/10/2013 thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ và tập trung chỉ đạo “Đẩy mạnh các phong trào thi đua Hội Nông dân các cấp chung sức xây dựng nông thôn mới“. Chỉ đạo các huyện, thành hội và cơ sở hội triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết. Để thực hiện có hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh xác định thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào tiêu chí bảo vệ môi trường nông thôn xanh- sạch – đẹp; lựa chọn và chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết tại 3 xã: Bảo Đài (Lục Nam); Hương Vỹ (Yên Thế); Xuân Phú (Yên Dũng) và lấy chủ đề “Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” để các cấp hội tuyên truyền, vận động.

Trong quá trình thực hiện mô hình điểm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết gắn với tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ môi trường nông thôn cho 360 cán bộ, hội viên, nông dân. Chỉ đạo Hội Nông dân 3 xã làm điểm từng bước đổi mới nội dung, phương thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xoá đói giảm nghèo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao ý thức tự quản ở cộng đồng dân cư; gắn với xây dựng kế hoạch “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới và Bảo vệ môi trường nông thôn” tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân biết về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và kêu gọi mọi người cùng chung tay để bảo vệ môi trường. Chỉ đạo thành lập các tổ tự quản về bảo vệ môi trường, tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thu gom, phân loại rác, không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng…Mặt khác kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, hiến đất để xây lò xử lý rác thải, bãi đổ rác tập trung, xe chở rác, ga xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật…Kết quả đến nay, Hội Nông dân xã Hương Vỹ (Yên thế) đã vận động xây dựng được 1 lò đốt rác với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng, 15 hố ga xử lý vỏ thuốc BVTV ở 11 thôn; thành lập 04 tổ tự quản về môi trường, lắp đặt được 25 bể Bioga composite cho các hộ hội viên để giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, đồng thời tận dụng khí đốt cho sinh họat gia đình. Xã Bảo Đài (Lục Nam) thành lập 11 tổ tự quản bảo vệ môi trường, vận động ủng hộ được 394 bao bì để chứa, đựng rác thải. Xã Xuân Phú (Yên Dũng) thành lập 03 đội tự quản bảo vệ môi trường, tổ chức tập huấn được 05 buổi cho 395 hội viên và nông dân tại các chi hội về công tác bảo vệ môi trường nông thôn, đồng thời đã tham mưu cho cấp ủy có văn bản chỉ đạo và được UBND xã hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất như: đồ dùng bảo hộ, thuốc khử trùng, xe chở rác với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng…Ngoài ra Hội Nông dân 3 xã đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về công tác Bảo vệ môi trường; định kỳ hàng tuần, hàng tháng từ 2 – 3 đợt đi thu gom hàng chục tấn rác thải về nơi quy định để xử lý; 978 ngày công lao động sửa chữa, bảo dưỡng, phát quang đường giao thông nông thôn. Đẩy mạnh các phong trào “sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ vào nhà” và duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường nông thôn…Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Có thể thấy, qua một năm với sự tham mưu tích cực của các cấp Hội và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành, Nghị quyết 25-NQ/TW đã đi vào cuộc sống, khẳng định được những kết quả bước đầu như: nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội các cấp được nâng lên nhất là công tác dân vận trong tình hình mới; nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội được đổi mới từng bước, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến nhu cầu và chăm lo lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân; các phong trào nông dân được đẩy mạnh, thu hút được đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, tổ chức cơ sở Hội được củng cố, phát triển vững mạnh góp phần thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong hệ thống tổ chức Hội.

Dương Hồng Chương