Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh khảo sát mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp tại huyện Lục Nam

Lượt xem: 81

Đoàn khảo sát thăm mô hình chăn nuôi tại xã Đông Phú

Đoàn công tác của tỉnh đã đi thực tế khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tại xã Đông Phú. Qua khảo sát cho thấy, những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp – nông thôn, xã Đông Phú đã giao cho Hội Nông dân phối hợp với cán bộ khuyến nông xã triển khai một số mô hình trong sản xuất nông nghiệp như: trồng cà chua bi, rau chế biến, dưa chuột bao tử, dưa chuột Nhật và các mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc, nuôi vịt trời và gà đông tảo; Hội Nông dân đứng ra liên kết với các công ty doanh nghiệp cung ứng giống, chuyển giao KHKT và thu mua sản phẩm, tạo động lực khích lệ nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Sau khi đi khảo sát thực tế tại xã Đông Phú, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện và các cơ quan chuyên môn. Qua nghe báo cáo, trong thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình liên kết, tiêu biểu như mô hình sản xuất lúa giống ở xã Bảo Đài; khoai tây, rau chế biến ở xã Bảo Đài và Đông Phú; chăn nuôi ở một số xã, thị trấn… Tuy nhiên, qua đánh giá của cơ quan chuyên môn vẫn còn một số hạn chế trong liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của huyện đó là việc liên kết chưa chặt chẽ; các doanh nghiệp chưa có sự đầu tư cho các mô hình phát triển; chế tài xử lí giữa người dân với các công ty, doanh nghiệp khi phá vỡ hợp đồng chưa có cơ quan bảo hộ; quy mô mô hình liên kết của huyện còn nhỏ, chưa tập trung thành mô hình lớn.

Trên cơ sở khảo sát thực tế mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, làm việc với lãnh đạo huyện, đoàn công tác của tỉnh đã có thêm những số liệu chính xác từ đó làm cơ sở tham mưu với Tỉnh ủy xây dựng hoàn thiện Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”./.

TỐNG THẮNG

Đài phát thanh Lục Nam