Kết quả 01 năm thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 139

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tập huấn nội dung Nghị định đến toàn thể đội ngũ cán bộ làm nghiệp vụ tín dụng, hướng dẫn về quy trình, thủ tục cho vay theo hướng rõ ràng, minh bạch, đơn giản tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận nguồn vốn; tuyên truyền sâu, rộng về những điểm mới của chính sách tín dụng và những lợi ích được hưởng từ chính sách tín dụng của Chính phủ. Nhằm đẩy mạnh cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện tốt cho vay vốn theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ theo Quyết định số 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014 của Tổng Giám đốc Agribank, thời hạn của hạn mức tín dụng 36 tháng, mức cấp tín dụng tối đa là 200 triệu đồng, thủ tục cho vay đơn giản, giảm bớt một số loại giấy tờ trong bộ hồ sơ vay vốn, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu vốn vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của hộ gia đình. Đồng thời Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân thông qua tổ liên kết theo Quyết định số 14/QĐ-NHNo-HSX ngày 09/01/2015 của Tổng Giám đốc Agribank.

Mô hình chăn nuôi lợn của hộ bà Phạm Thị Tuyết, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế.

Kết quả, đến 31/5/2016 dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 9.138 tỷ đồng, tăng 1.073 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ lệ 86,7%/tổng dư nợ cho vay của chi nhánh. Đi đôi với việc đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng được kiểm soát, nợ xấu cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP là 0,67%, giảm 0,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nợ xấu cho vay của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang trên địa bàn (nợ xấu cho vay trên địa bàn là 0,73%).

Với việc cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, hàng chục ngàn hộ nông dân và các chủ trang trại trên địa bàn đã được hưởng lợi từ chính sách tín dụng của Chính phủ. Nhiều mô hình chủ trang trại, hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng như hộ bà Phạm Thị Tuyết, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Yên Thế, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, đã được Agribank Chi nhánh huyện Yên Thế cho vay vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại, chăn nuôi lợn siêu nạc, với quy mô mỗi lứa trên 2.000 con lợn thịt, thu nhập bình quân mỗi năm hàng tỷ đồng. Hay như hộ anh Tô Văn Mạnh, thôn Tân Giáo, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, được Agribank Chi nhánh huyện Lục Ngạn cho vay 200 triệu đồng để trồng cây ăn quả, với diện tích đất vườn trên 39.000 m2, anh Mạnh đã đầu tư trồng các loại cây có múi, cho thu nhập mỗi năm từ 400 đến 500 triệu đồng.

Từ những kết quả đã đạt được, để triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị định số 55/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc thực hiện quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Với vai trò của mình, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang xác định mục tiêu tăng trưởng dư nợ với tốc độ bình quân hàng năm từ 12% – 15%; ưu tiên cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhất là cho vay phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; cho vay theo mô hình liên kết giữa sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chủ động phối hợp với các tổ chức hội trên địa bàn để khảo sát, đánh giá nhu cầu vốn vay, từ đó xây dựng kế hoạch cung ứng vốn kịp thời cho các tổ vay vốn. Phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, cũng như mở các lớp hướng dẫn về quy trình thành lập tổ vay vốn, bộ hồ sơ cho vay của Agribank đến các tổ vay vốn. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng ngân hàng; giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc của người dân trong quá trình vay vốn.

Từ những kết quả sau 01 năm thực hiện, với mục tiêu và các giải pháp cụ thể, cùng với sự ủng hộ vào cuộc của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan; sự phối hợp gắn kết của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tin tưởng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN HỒNG THÁI

GĐ NHNN & PTNT tỉnh Bắc Giang