Thông báo số: 489/NHCS-TB ngày 30/11/2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang về điều chỉnh mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên

Lượt xem: 93

– Đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 01/12/2019 được áp dụng mức cho vay tối đa là 2.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

– Đối với các khoản vay đang trong quá trình giải ngân dở dang, nếu có nhu cầu theo mức mới, kể từ ngày 01/12/2019 được áp dụng theo mức vay mới quy định tại Điều 1 Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình, thủ tục về điều chỉnh mức cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

BBT