Khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

Lượt xem: 96
Khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp thông tin về bệnh Viêm da nổi cục (đặc điểm, triệu chứng, cách phòng bệnh…) cho các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức, đơn vị liên quan và nhân dân được biết. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tiêm phòng triệt để các loại vắc-xin cho gia súc.

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vật nuôi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp về tình hình dịch bệnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc (trâu, bò, ngựa, dê) trên địa bàn để quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền và cơ quan thú y để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; chỉ tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật của các cơ sở trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các thương lái, chủ cơ sở giết mổ, thu gom, buôn bán động vật, sản phẩm động vật tuân thủ nghiêm túc các quy định về vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; thực hiện ký cam kết không mua bán, vận chuyển, giết động vật mắc bệnh, ốm chết.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y. Tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn gia súc, thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi.

Đoàn Kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các địa điểm tập kết, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch mà vận chuyển ra vào địa bàn tỉnh.

Các cơ quan thông tin truyền thông chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn và các địa phương thông tin về đặc điểm, triệu chứng, cách phòng bệnh… cho người dân biết để tổ chức phòng, trị bệnh; các quy định về giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Nguồn: bacgiang.gov.vn