Kết quả bước đầu thực hiện thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ cán bộ, hội viên, nông dân đi lao động có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2019-2023

Lượt xem: 162

Quang cảnh hội nghị tư vấn tại huyện Yên Dũng

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phối hợp với công ty nâng cao chất lượng tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ nông dân đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo thỏa thuận hợp tác; góp phần tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân – HND tỉnh