Hiệu quả từ đầu tư khoa học và công nghệ

Lượt xem: 152

Qua kết quả kiểm tra của 21 đề tài, dự án KH&CN năm 2012, trong đó có 4 dự án cấp nhà nước, 17 đề tài, dự án cấp tỉnh cho thấy một số đề tài, dự án KH&CN đã ứng dụng thành công và mang lại hiệu quả như: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế;nhân rộng mô hình giống lúa lai TH3-3 tại huyện Hiệp Hoà; xây dựng và đề xuất hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Mỳ Chũ”; xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi lợn và gia cầm nhằm xóa đói, giảm nghèo tại xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn….

Sản phẩm “Gà đồi Yên thế” từng bước chiếm lĩnh thị trường

Thực tiễn ứng dụng tiến bộ KH&CN, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã hình thành được các mô hình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi với quy mô lớn; xây dựng nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, thuận tiện trong chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thu nhập như “Gà đồi Yên Thế”, mỳ Chũ, vải thiều Lục Ngạn; các sản phẩm nấm, rau sạch, cà chua bi, dưa chuột tại huyện Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng và Yên Thế.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu cũng như tăng cường việc ứng dụng tiến bộ KH&CN, tạo tính đột phá trong sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, thì hoạt động KH&CN của tỉnh cần rà soát, đánh giá sát hơn để xây dựng lộ trình, kế hoạch trong thời gian tới. Quan tâm đến hoạt động nghiên cứu KH&CN của các ngành, các huyện; việc ứng dụng của các đề tài, dự án trong phát triển kinh tế – xã hội, trọng tâm là vùng nông thôn và miền núi. Đồng thời, cần chú ý đến thế mạnh của từng địa phương để lựa chọn nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cho phù hợp, tránh đầu tư dàn trải.

Bacgiang.gov.vn