TẬP HUẤN KỸ THUẬT XỬ LÝ RƠM, RẠ SAU THU HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT

Lượt xem: 105

Các học viên tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu 02 quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm SUMITRI xử lý rơm, rạ sau thu hoạch thành phân hữu cơ và xử lý gốc rạ tại ruộng thành phân bón hữu cơ. Đồng thời, các học viên được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và thực hiện thí điểm 02 quy trình kỹ thuật xử lý rơm rạ tại mỗi điểm của hai xã.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn hội viên nông dẫn quy trình kỹ thuật xử lý rơm thành phân hữu cơ (phương pháp ủ đống)

Qua lớp tập huấn, hội viên nông dân có thêm kiến thức hiểu biêt về phương pháp xử lý rơm rạ hiệu quả trong thâm canh lúa, từng bước tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có vừa đem lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường và sinh thái đồng ruộng, bảo đảm nền sản xuất nông nghiệp bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Lý Thị Hạnh