Bắc Giang: Ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò giai đoạn 2022-2025

Lượt xem: 193

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiểm soát, khống chế thành công dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò trong địa bàn tỉnh; bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và ổn định hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật. Phấn đấu tiêm phòng vắc xin VDNC cho trên 80% tổng đàn trâu, bò tại thời điểm tiêm phòng.

Đối tượng tiêm Vắc xin là trâu, bò chưa được tiêm Vắc xin hoặc đã tiêm Vắc xin VDNC nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ; không có biểu hiện triệu chứng điển hình của bệnh VDNC và các bệnh truyền nhiễm khác.

Nhà nước hỗ trợ tiêm phòng cho đàn trâu, bò thuộc các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có từ 05 con trở xuống. Đối với các hộ chăn nuôi trên 05 con trâu, bò tự bỏ kinh phí chủ động đăng ký với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để mua vắc xin tiêm phòng.

Hằng năm, UBND tỉnh tổ chức tiêm vắc xin VDNC trâu, bò đồng loạt 01 đợt chính vào tháng 3, tháng 4 tại tất cả các địa phương trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng. Ngoài đợt tiêm chính, các địa phương rà soát, tổ chức tiêm vắc xin VDNC bổ sung cho đàn trâu, bò chưa được tiêm phòng hoặc đã được tiêm vắc xin VDNC nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ.

Khi có dịch bệnh xảy ra, tổ chức rà soát và tiêm phòng bổ sung vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò (chưa được tiêm vắc xin hoặc đã được tiêm vắc xin VDNC nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ) trong phạm vi cấp huyện của địa phương có dịch bệnh VDNC và huyện liền kề xung quanh địa phương có dịch bệnh VDNC.

Tổng kinh phí cho công tác phòng chống bệnh VDNC trên trâu, bò năm 2022 là hơn 2,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các hộ chăn nuôi. Trong đó, cấp tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí mua 40.000 liều vắc xin để phòng bệnh VDNC; 100% kinh phí mua 3.000 lít hóa chất phun vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phục vụ công tác tiêm phòng và vệ sinh môi trường chăn nuôi… Cấp huyện hỗ trợ 50% kinh phí còn lại mua 40.000 liều vắc xin để phòng bệnh VDNC; hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn kỹ thuật tiêm phòng. Còn lại người chăn nuôi phải chi trả 100% kinh phí công tiêm phòng vắc xin VDNC.

Từ năm 2023 – 2025 căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách để triển khai thực hiện

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống bệnh VDNC. Tham mưu kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, xã. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y mua sắm vắc xin, hóa chất đã được phê duyệt theo Kế hoạch và thu tiền đối ứng mua vắc xin của các huyện, thành phố.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch VDNC của huyện, chủ động ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện; bố trí nguồn lực, vật tư, phương tiện, quỹ đất để chống dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh khi có dịch. Tổ chức hướng dẫn xây dựng các chuỗi cơ sở, các vùng, chuỗi sản xuất các sản phẩm trâu, bò an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để xây dựng cơ sở, chuỗi cơ sở, vùng chăn nuôi trâu bò an toàn dịch bệnh.

Chủ cơ sở chăn nuôi trâu, bò áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại và khu vực xung quanh, tiêu diệt véc tơ truyền bệnh; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

Nguồn: bacgiang.gov.vn