Tập trung phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Lượt xem: 142

Theo đó, Sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; tham mưu, hướng dẫn các biện pháp phòng chống rét phù hợp với điều kiện tại địa phương và diễn biến tình hình thời tiết.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn nông dân che phủ nilon cho 100% diện tích mạ đã gieo; cần duy trì mực nước thường xuyên để chống rét cho trà lúa mới cấy; đối với trà xuân muộn hướng dẫn nông dân gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, đúng kỹ thuật. Đối với chăn nuôi, chỉ đạo đội ngũ cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tăng cường thông tin, tuyên truyền giúp bà con nắm được diễn biến tình hình thời tiết và các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh từ đó chủ động áp dụng thực hiện. Có phương án hỗ trợ nông dân, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi và dự trù kinh phí hỗ trợ thiệt hại do rét đậm, rét hại. Đồng thời quản lý, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi, kịp thời nắm bắt tình hình báo cáo cấp trên để có biện pháp khắc phục. Trong lĩnh vực thủy sản, triển khai các biện pháp chống rét, dịch bệnh đến người nuôi, đặc biệt là những cơ sở sinh sản nhân tạo các loài cá nuôi, các vùng nuôi thủy sản tập trung; Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo phát hiện thiệt hại do thời tiết gây ra để có phương án xử lý kịp thời, tránh để xảy ra trên diện rộng; xây dựng phương án chuẩn bị về nhân lực, vật lực để khắc phục nếu có thiệt hại xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; diễn biễn tình hình thời tiết, nguy cơ, tác hại của rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp giúp bà con các địa phương được biết để chủ động thực hiện./.(Công văn 40/UBND-NN).

Theo bacgiang.gov.vn