Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường

Lượt xem: 125

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch TT HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2015, gồm quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; vấn đề bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư. Bên cạnh đó, học viên còn được rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật; vai trò của Hội Nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Quảng cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường góp phần xây dựng môi trường nông thôn “xanh, sạch, đẹp và bền vững”./.

Ban Tổ chức