Lục Ngạn: Cải tạo bãi rác thải tập trung xã Biên Sơn

Lượt xem: 198

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện, do thời gian xây dựng bãi rác mới kéo dài nên địa phương sẽ cải tạo bãi rác khu vực Đèo Váng để sử dụng đến năm 2020. Khắc phục tình trạng ô nhiễm tại đây, bằng nguồn kinh phí T.Ư phân bổ, huyện bố trí khoảng 10 tỷ đồng để san gạt, xử lý rác bằng chế phẩm, sau đó lu lèn, lấp đất và che bạt kín rác tồn lưu. Đồng thời xây mới hố thu gom rác hợp vệ sinh, 3 bể xử lý nước rỉ rác, rãnh thu gom nước xung quanh…

Hằng năm, UBND huyện dành khoảng 600 triệu đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ Công ty cổ phần và đô thị Lục Ngạn mua chế phẩm để xử lý rác thường xuyên và chi trả cho 3 lao động xử lý rác tại bãi với mức 4 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến tháng 11 năm nay, huyện sẽ tiếp tục xử lý rác thải tại đây.

Tú Linh