Sơn Động: Yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt xả thải, di chuyển đàn lợn đến nơi khác

Lượt xem: 177
Khu vực nước thải vượt quá quy chuẩn từ Công ty RTD tràn ra môi trường ở thôn Đẫng, xã Long Sơn (Sơn Động).

Khu vực nước thải vượt quá quy chuẩn từ Công ty RTD tràn ra môi trường ở thôn Đẫng, xã Long Sơn (Sơn Động).

Theo đó, ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở TNMT cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở TNMT, Phòng TNMT huyện Sơn Động, UBND xã Long Sơn đã tổ chức xem xét việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty RTD. Kết quả cho thấy, phản ánh của người dân là có cơ sở.

Cụ thể, Công ty RTD thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Trong đó, chưa xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải; xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải: Thông số BOD5 vượt 1,06 lần, COD vượt 1,01 lần, tổng chất rắn lơ lửng vượt 2,56 lần, tổng coliform vượt 920 lần. Nước thải chăn nuôi lấy tại điểm xả nước thải từ hồ chứa ở thôn Đẫng có thông số BOD5 vượt 2,79 lần, COD vượt 2,67 lần, tổng coliform vượt 920 lần và nhiều tồn tại khác…

Từ kết quả trên, Sở TNMT yêu cầu Công ty RTD khắc phục các tồn tại, vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường, dừng ngay hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường cho phép tại thôn Đẫng và thôn Đồng Chòi. Thực hiện nội dung cam kết ngày 17-8-2018 của Công ty với UBND xã Long Sơn và người dân thôn Đẫng. Chuyển toàn bộ số lợn đang nuôi đi nơi khác bảo đảm các yêu cầu quy định (khu Đẫng xong trước ngày 31-8-2018; khu Đồng Chòi xong trước ngày 5-9-2018). Báo cáo các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để được chấp thuận theo quy định xong trước ngày 2-9-2018.

Sở TN&MT cũng yêu cầu công ty tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, có biện pháp thu gom, xử lý toàn bộ chất thải phát sinh, bảo đảm không gây ô nhiễm. Chỉ tiếp tục chăn nuôi tại địa điểm nêu trên sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận. Chấp hành nghiêm các nội dung tại Quyết định số 1261 ngày 16-8-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Báo cáo bằng văn bản về kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế về Sở TNMT, UBND huyện Sơn Động và UBND xã Long Sơn trước ngày 1-11-2018.

Nguồn baobacgiang.com.vn