Nâng cao hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn

Lượt xem: 140
Cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, các tổ chức được giao quản lý vận hành công trình và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Đánh giá phân tích làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục cụ thể, triệt để trong thời gian tới.

UBND các huyện tổ chức rà soát các công trình trên địa bàn, ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước sạch. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện theo nội dung thỏa thuận đã ký kết. Tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị đã được giao quản lý công trình trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh.

Các tổ chức, đơn vị quản lý công trình nước sạch ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước sạch với UBND huyện nơi có công trình. Chấp hành đầy đủ các quy định, chế độ, chính sách hiện hành có liên quan. Tổ chức quản lý vận hành công trình theo đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên duy tu bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng nước theo quy định để đảm bảo cung cấp nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng. Chủ động xây dựng phương án giá bán nước trình UBND huyện phê duyệt.

Nguồn bacgiang.gov.vn