Môi trường và an toàn thực phẩm – tiêu chí “khó nhằn” nhất

Lượt xem: 176

Đó là nhận định của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam”, do Bộ NNPTNT tổ chức tại Nam Định vừa qua.

Xây dựng NTM gắn với bảo vệ môi trường

Theo Bộ NNPTNT, đến nay vấn đề môi trường, nước sạch khu vực nông thôn đã có những cải tiến rõ rệt, tỷ lệ hộ dân ở nông thôn trên toàn quốc có nguồn nước hợp vệ sinh đạt 90,8%. Đó là kết quả việc lồng ghép chương trình xây dựng NTM với các chương trình khác, đặc biệt là Chương trình 135.

Rác thải sinh hoạt là vấn đề nhức nhối ở nhiều vùng nông thôn. Ảnh: I.T

“Để cảnh quan và môi trường nông thôn được đảm bảo một cách bền vững thì cần xác định rõ vai trò của hệ sinh thái nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, từ đó có những tính toán khoa học, hợp lý, định hình một chiến lược quản lý khu vực nông thôn mang tính tổng hợp, toàn diện”.

GS-TS Đặng Kim Chi – Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Bên cạnh chỉ tiêu về nước sạch thì chỉ tiêu về nhà bếp, nhà vệ sinh sạch cũng được các địa phương chú trọng triển khai thông qua phong trào “5 không, 3 sạch” để xây dựng nếp sống gia đình văn hóa, góp phần tích cực trong giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm.

Phong trào trồng hoa, tạo cảnh quan đẹp xung quanh nhà và đường làng, ngõ, xóm cũng đã được nhiều địa phương thực hiện rất thành công như Nam Định, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Lâm Đồng.

Tuy nhiên, theo GS-TS Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bên cạnh các kết quả đã đạt được thì cảnh quan và môi trường nông thôn vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm như: Rác thải sinh hoạt khó xử lý; nước thải sinh hoạt và chăn nuôi; bao bì hóa chất BVTV; các loại ô nhiễm từ làng nghề và hoạt động tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tại nhiều địa phương cần được xử lý, giải quyết mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống thực sự ở nông thôn.

Vấn đề cảnh quan và môi trường nông thôn hiện nay đang bị điều khiển và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: Cơ chế – chính sách, tăng dân số, nhận thức của người dân, chính quyền địa phương và các thiết chế làng/xã, phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nóng; quy hoạch thiếu đồng bộ hoặc hạn chế về tầm nhìn…

Yếu tố cốt lõi là chất lượng cuộc sống

GS-TS Trần Đức Viên cũng cho rằng, gần 10 năm qua công tác xây dựng NTM tập trung quá nhiều vào việc phát triển cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm mà còn coi nhẹ vấn đề cảnh quan, môi trường – yếu tố cốt lõi chất lượng cuộc sống.

Nhận định của nhiều chuyên gia cũng cho thấy, vấn đề môi trường mặc dù là một trong những tiêu chí khó giải quyết nhưng không phải là không thực hiện được.

Để minh chứng cho điều này, bà Trương Thị Ngân – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Ngoài việc xây dựng các nhà máy xử lý chất thải, Hà Tĩnh đã rất thành công trong việc tập huấn, tuyên truyền, huy động người dân trồng cây xanh, thảm hoa xung quanh nhà, đường làng, ngõ, xóm, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”.

Về vấn đề rác thải sinh hoạt thì bên cạnh xây dựng các lò đốt rác tập trung, Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân phân loại rác thải ngay từ đầu, đồng thời ban hành các chính sách, nghị quyết về môi trường và hỗ trợ người dân các chế phẩm sinh học để ứng dụng vào xử lý môi trường.

Nhiều ý kiến cho rằng, để xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn được bền vững, cần quan tâm hơn nữa đến việc trồng cây xanh tạo bóng mát, kiên cố hóa đường giao thông, kênh mương nhưng không phải là bêtông hóa toàn bộ; Phân khu chức năng của các khu vực đảm bảo tính tiện ích và hiện đại, giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống; Xác định giải pháp trọng tâm và hiệu quả để xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế phải gắn với phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu chất thải, tái chế và tái sử dụng chất thải…

Nguồn: Danviet.vn