Lục Nam khẩn trương xử lý rác tồn lưu, hoàn thiện hạ tầng các bãi rác tập trung

Lượt xem: 140

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn yêu cầu UBND huyện Lục Nam tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, quán triệt việc thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND tỉnh và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của UBND huyện Lục Nam, thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND và Chỉ thị số 17-CT/TU, từ tháng 3 đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ra quân thu gom, xử lý các điểm tồn lưu rác sinh hoạt và vỏ thuốc bao bì thực vật phát sinh không đúng nơi quy định ven đường giao thông, kênh mương, ven đê… với khối lượng hơn 800 m3.

Bên cạnh đó, toàn huyện đã xây dựng được 98/206 điểm tập kết rác thải của các xã, thị trấn; 17 khu xử lý rác thải tập trung, với tổng diện tích hơn 70 nghìn m2, trong đó có 03 khu xử lý rác thải cho 11 xã, thị trấn; thành lập mới hàng chục tổ, đội vệ sinh môi trường, nâng tổng số toàn huyện có 126 tổ, đội vệ sinh môi trường.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy đốt rác theo công nghệ hiện đại tại xã Lan Mẫu, huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng phê quyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn.

Tuy nhiên, việc triển khai đăng ký, cam kết thực hiện xây dựng khu xử lý rác thải tập trung của xã và điểm tập kết rác thải của thôn còn chậm. Một số xã còn để phát sinh mới rác thải tồn lưu không đúng nơi quy định với khối lượng lớn; tiến độ xây dựng các điểm thu gom rác thôn, cụm thôn, thành lập tổ, đội thu gom rác thải còn chậm; tình trạng tồn đọng rác và đốt rác thủ công ngoài môi trường tại các điểm tập kết của thôn và một số bãi xử lý rác thải của xã còn diễn ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn xem sơ đồ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại thôn Lan Hoa, xã Lan Mẫu.

Sau khi nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế tại khu vực huyện dự kiến xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại thôn Lan Hoa, xã Lan Mẫu; khu xử lý rác thải tập trung tại thị trấn Đồi Ngô; bãi chứa rác thải của xã Đông Phú và Tam Dị và điểm xử lý rác của thôn Thanh Dã, xã Tam Dị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ghi nhận sự vào cuộc của các cấp chính quyền, người dân trên địa bàn huyện trong xử lý rác.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế huyện cần khắc phục, đó là trên địa bàn huyện vẫn còn khá nhiều rác tồn lưu, phát sinh, gây ô nhiễm môi trường như ở trên tuyến kênh Yên Lại chảy qua địa bàn xã Tam Dị. Rác vớt lên bờ chưa được xử lý kịp thời.

Tại bãi chứa rác tập trung cho xã Đông Phú, Tam Dị, rác tập kết với lượng lớn song chưa được xử lý theo quy định, đồng thời chưa có tường ngăn cách với bên ngoài.

Thậm chí ngay tại khu xử lý tập trung của thị trấn Đồi Ngô, mặc dù đã có lò đốt nhưng công suất không bảo đảm, khiến rác tồn lưu với lượng lớn. Một số nơi còn đốt rác thủ công trong khu tập kết, để cháy âm ỉ nhiều ngày.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra bãi chứa rác thải của xã Đông Phú.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn yêu cầu UBND huyện Lục Nam tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, quán triệt việc thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND tỉnh và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để huy động tất cả các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, người dân cùng vào cuộc xử lý triệt để rác thải, không để phát sinh, tồn lưu không đúng nơi quy định.

Địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo lộ trình cụ thể, ưu tiên bố trí kinh phí xử lý rác tại những điểm tập trung rác thải nhiều như Đông Phú, Tam Dị, Đông Hưng… Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để lập quy hoạch chi tiết và triển khai thực hiện dự án giải phóng phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng nhà máy xử lý rác thải liên huyện; hoàn thiện hạ tầng các bãi rác tập trung của huyện trong năm nay để thu hút nhà đầu tư xử lý rác.

Cùng đó, huyện cần quan tâm xây dựng quy chế, quy ước, hương ước gắn với trách nhiệm của các xã, thị trấn, người dân trong thu gom, xử lý rác; tăng cường thu phí dịch vụ rác thải để duy trì thường xuyên các tổ vệ sinh môi trường, hợp tác xã thu gom, xử lý rác./.

Nguồn: .bacgiang.gov.vn