Hội Nông dân thành phố với công tác bảo vệ môi trường nông thôn

Lượt xem: 233

Các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về môi trường, sử dụng đất đai có hiệu quả, trọng tâm phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, phát động ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 14 hằng tháng, ngày chủ nhật xanh, thông qua xây dựng các mô hình và trên các phương tiện thông tin đại chúng…Hội chủ động phối hợp tổ chức 25 buổi hội thảo, 128 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trồng hoa chất lượng cao, rau an toàn, sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, kỹ năng về thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải… cho trên 13.000 lư­ợt hội viên nông dân. Đặc biệt, Hội đã triển khai đặt 279 thùng đựng vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng bê tông cốt thép trên các cánh đồng thuộc 09 phường, xã với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Qua đó, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên trong bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa tình trạng vứt bừa bãi rác thải trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, để tạo sự lan tỏa, các cấp Hội tăng cường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường như: “Đoạn đường tự quản”, “Tổ hội viên nông dân thu gom vỏ, bao bì thuốc BVTV, bảo vệ môi trường nông thôn”, “khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Tổ nhóm phân loại rác thải hỗ trợ vượt khó”. Duy trì hoạt động 11 Câu lạc bộ “Nông dân với công tác bảo vệ môi trường” ở các phường, xã với 375 thành viên. Các mô hình và câu lạc bộ đã phát huy tốt hiệu quả tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng ngõ xóm, khu dân cư. Điển hình là Câu lạc bộ “Nông dân với công tác bảo vệ môi trường” của Hội Nông dân xã Song Mai; “Tổ hội nông dân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệt thực vật, bảo vệ môi trường nông thôn” của Hội Nông dân phường Thọ Xương; Câu lạc bộ “Thu gom vỏ bao thuốc BVTV trên đồng ruộng” của Hội Nông dân phường Đa Mai…

Bằng nhiều việc làm thiết thực của các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Giang đã từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ môi trường, chống lại các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, gắn với chương trình công tác Hội và góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Đức Tỉnh – Chủ tịch HND thành phố