Tân Yên phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Lượt xem: 152

Huyện Tân Yên mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng vụ Mùa. Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Bên cạnh đó, huyện mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng vụ Mùa với các giống lúa TBR225, VNR20, Kim Cương 111, Bắc Thơm số 7, Đại Đồng, Hương Thơm tại 22 xã, thị trấn với diện tích trên 5.609 ha.

Đồng thời duy trì và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 67 mô hình, riêng năm 2020 thực hiện mới 25 mô hình. Tiếp tục duy trì vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap với quy mô 20 ha tại các xã: Ngọc Thiện, Song Vân, Ngọc Lý và Việt Lập; kết nối với 16 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào địa bàn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển cây ăn quả. Riêng trong quý III, huyện trồng mới được 57 ha (trong đó, ổi 23 ha, vú sữa 12 ha, bưởi 17 ha, nhãn 5 ha,…), nâng tổng diện tích cây ăn quả đến nay trên địa bàn huyện 3.525 ha, trong đó có 2.930 ha cây ăn quả cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 32.959 tấn, tăng 5.659 tấn so với năm 2019. Đồng thời phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương hướng dẫn chăm sóc 90 ha cây ăn quả sản xuất thuộc dự án chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2017 – 2020 tại 14 xã./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn