Bài thơ: Tâm sự của nông dân

Lượt xem: 170

TÂM SỰ CỦA NÔNG DÂN

Đông thì chật, ít thì thưa,

Chẳng bao giờ có thiếu- thừa nông dân;

Quanh năm chân đất, đầu trần,

Tái tạo sau những vũ vần bão giông;

Khi làm cây Mác, cây Chông,

Lúc là biển cả, khi không là gì;

Thấp cao nào có quản chi,

Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì đó thôi;

Nhân duyên cũng bởi đất trời

Hết lòng dốc dạ cho người mình tin;

Ồn ào mà vẫn lặng im,

Dẫu cho mưa bão nổi chìm thiệt hơn;

Chỉ mong ấm áo no cơm,

Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành;

Hoà vào trời đất mà xanh,

Tu thân mấy nỗi vẫn thành nông dân.

Tác giả: Đinh Xuân Thông-

Nguyên Chủ tịch HND xã Thường Thắng,

huyện Hiệp Hoà