Hoàng thành Thăng Long là di sản thể giới và 3 giá trị nổi bật với toàn cầu

Lượt xem: 208

Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long bao gồm cả bộ phận di tích khảo cổ học phát lộ trong lòng đất và bộ phận di tích trên mặt đất trong thành cổ Hà Nội, trải dài lịch sử 13 thế kỷ của cơ quan quyền lực, trong đó có gần 10 thế kỷ của Cấm thành Thăng Long và trục trung tâm của thành Hà Nội. Trên thế giới, có nhiều kinh thành có lịch sử với vai trò trung tâm quyền lực gần 13 thế kỷ, trong đó có gần nghìn năm gần như liên tục là quốc đô thì rất hiếm. Tính liên tục và lâu dài của trung tâm quyền lực cho đến ngày nay, đó là đặc điểm và giá trị lịch sử nổi bật của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Với sự trợ giúp và tư vấn của các chuyên gia quốc tế, hồ sơ đề cử Di sản Thế giới của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long tập trung vào 3 tiêu chí (hay 3 giá trị nổi bật với toàn cầu).

Tiêu chí I: khu di tích với bề dày lịch sử khoảng 1.300 năm. trong đó có gần 1.000 năm từ khi vua Lý Thái Tổ định đô Thăng Long đến nay, là nơi diễn ra sự giao thoa nhiều giá trị nhân văn có ý nghĩa toàn cầu của phương Đông và thế giới, biểu thị trong quy hoạch đô thị, tạo dựng cảnh quan, trong nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc và kỹ thuật xây dựng. Trên cơ sở nền văn hoá có cội nguồn bền vững bên trong, các giá trị và ảnh hưởng bên ngoài được tiếp thu và kết hợp với các giá trị bên trong, được vận dụng một cách hài hoà phù hợp với điều kiện thiên nhiên và bản sắc văn hoá dân tộc. Khu di tích với những di tích khảo cổ học mới phát lộ và di tích trên mặt đất là những minh chứng về sự giao thoa và dung hợp văn hoá từ các nền văn minh phương Đông và phương Tây.

Tiêu chí II: tất cả các di tích, di vật phát lộ trong vùng Cấm thành đều chứng tỏ tính liên tục và sự hội tụ, kết tinih của một trung tâm văn hoá quốc gia có mối quan hệ giao lưu rộng rãi với thế giới bên ngoài. Trước đó, khu vực này đã từng là trung tâm quyền lực của chính quyền đô hộ nhà Đường và sau đó là trung tâm quyền lực của Đông Dương thuộc Pháp. Khu di tích tiêu biểu cho một truyền thống văn hoá lâu dài mang tính đại diện và kết tinh của lịch sử, văn hoá Việt Nam.

Tiêu chí III: khu di tích với lịch sử khoảng 13 thế kỷ không phải đã đi vào quá khứ mà còn hiện diện với thủ đô Hà Nội của nước Việt Nam hiện đại, biểu đạt một quá trình lịch sử và văn hoá với những truyền thống, giá trị liên hệ trực tiếp và đang hiện hữu với cuộc sống hiện nay.

Việc UNESCO đưa Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long vào danh sách Di sản Thế giới đã khẳng định giá trị của khu di tích, là niềm vui rất lớn không chỉ của riêng Hà Nội mà của cả đất nước.

Thu Trang