Lục Ngạn: 150 cán bộ Hội Nông dân cơ sở được tập huấn nghiệp vụ

Lượt xem: 100

Trong thời gian 3 ngày (từ 19/4 – 21/4), các học viên được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề: Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng vay vốn ngân hàng; Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của nước ta hiện nay; Công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của công tác văn phòng.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở nắm được quan điểm đường lối của Đảng, tích cực tham gia vào Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động, từng bước củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đức Thọ

Đài truyền thanh Lục Ngạn – Bắc Giang