Tăng cường phòng trừ bệnh lùn sọc đen

Lượt xem: 95

Bệnh có nguy cơ lây lan nhanh và gây hại cho lúa mùa của tỉnh do vào mùa mưa bão rất thuận lợi cho rầy di trú theo gió, phát tán nguồn bệnh. Để phòng trừ hiệu quả các bệnh do vi rút gây hại, bảo vệ an toàn lúa mùa, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh vừa có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân làm tốt công tác phòng trừ bệnh, trong đó tập trung vào việc tăng cường giám sát đồng ruộng để dự báo sớm những khu vực bị nhiễm bệnh, hướng dẫn đôn đốc nông dân tự kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các diện tích có triệu chứng bệnh rầy môi giới, báo cáo với cơ quan chuyên ngành BVTV và thực hiện phòng trừ kịp thời bằng các biện pháp hữu hiệu khi có kết luận của cơ quan BVTV; cần đặc biệt chú ý đến khu vực đã nhiễm bệnh trong vụ trước và các vùng kề cận.

Đối với diện tích bị nhiễm, tiến hành nhổ, vùi những cây lúa bị bệnh, đồng thời cấy dặm bằng cây lúa khoẻ nếu lúa còn trong giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu. Tiến hành phun các loại thuốc trừ rầy phù hợp với tuổi rầy và thời kỳ sinh trưởng của cây lúa theo hướng dẫn của cơ quan BVTV. Chăm sóc để lúa mau hồi phục. Chi đạo hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp phát hiện và phòng trừ dịch bệnh.

Đối với Chi cục BVTV cần tăng cường công tác dự tính, dự báo, tuyên truyền, tập huấn về biện pháp phòng chống dịch vi rút gây hại lúa, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, định kỳ lấy mẫu rầy, mẫu lúa nghi nhiễm bệnh để gửi đi giám định xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh, tham mưu với các cấp, các ngành biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả.

LSĐ là bệnh có nguy cơ gây hại cao cho cây lúa, các cấp, ngành chức năng cần tập trung chỉ đạo thực hiện phòng chống bệnh LSĐ hại lúa mùa hiệu quả nhằm bảo vệ tốt sản xuất vụ mùa giành thắng lợi.