Năng suất lúa tăng nhờ phân bón mới

Lượt xem: 116

Mô hình sư dụng phân bón Tiến Nông tại huyện Yên Thế

Vụ chiêm xuân năm 2015-2016, được sự hỗ trợ của HND tỉnh, huyện và Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, HND xã Đồng Lạc thực hiện mô hình “Sử dụng đồng bộ dinh dưỡng N.P.K Si Vì nông dân Việt” trên 2 giống lúa TBR225 và GS55 với diện tích 1.800 m².

Qua sử dụng và đánh giá kết quả của mô hình cho thấy : Cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; thân cứng, khả năng chống chịu sâu, bệnh tốt; số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm rõ rệt so với đối chứng; lượng phân bón sử dụng/sào thấp hơn so với sử dụng phân đơn, do đó giảm được công chăm sóc; năng suất thực thu ước đạt 75 tạ/ha đối với giống lúa TBR225, 80 tạ/ha đốivới giống lúa GS55, tăng từ 6-8 tạ/ha so với ruộng đối chứng.

Đây là vụ đầu tiên xã Đồng Lạc đưa loại phân bón này vào thực hiện mô hình trình diễn. Năng suất lúa tăng là động lực để nông dân Đồng Lạc tin tưởng và tiếp tục nhân rộng mô hình sử dụng phân bón N.P.K Si Vì nông dân Việt do Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông sản xuất vào vụ mới.

Nam Hương