Hội Nông dân xã Lãng Sơn thành lập tổ hợp tác xã nghề mộc

Lượt xem: 113

Tổ hợp tác nghề mộc được thành lập trên cơ sở tập hợp, gắn bó hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo liên kết phát triển sản xuất đồ mộc đạt chất lượng cao, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của nông dân trong xã về sản xuất đồ mộc truyền thống, hiệu quả thấp sang phát triển sản xuất đồ mộc đạt chất lượng cao theo hướng hàng hóa. Từ đó, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nông dân và khẳng định rõ vai trò của Hội Nông dân là trung tâm nòng cốt cho các phong trào nông dân góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Phạm Thị Bích Yên

Hội Nông dân huyện Yên Dũng