Vốn tín dụng chính sách giúp hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống

Lượt xem: 86
Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể tham gia nhận ủy thác với Ngân hàng gồm: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN), Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Hội sở chính Ngân hàng CSXH.
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Nguyễn Văn Lý chủ trì Hội nghị giao ban hoạt động ủy thác năm 2018
Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Trong những năm qua, công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là một trong những nội dung thi đua sôi nổi của hoạt động Hội. Hội ND các cấp cũng đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động của chương trình ủy thác đạt hiệu quả. Chính nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ giữa Hội ND, ngân hàng CSXH tham mưu cùng với cấp ủy và chính quyền các địa phương nên việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp của chương trình ủy thác đã giúp bảo đảm chất lượng và đạt được những kết quả tích cực; đồng thời, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Các hộ vay vốn cơ bản đã sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Theo đó, tính đến hết 31/12/2018, dư nợ thông qua kênh của Hội NDVN đạt 58.440 tỷ đồng (tăng gần 4.300 tỷ đồng so với năm 2017) với 57.283 Tổ TK & VV, giúp đỡ cho trên 2,1 triệu lượt hộ hội viên, nông dân được vay vốn ưu đãi. Đáng chú ý, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tập trung tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội thực hiện nhiệm vụ ủy thác; trong đó chú trọng tới đội ngũ cán bộ trẻ mới nhận nhiệm vụ và Ban quản lý các Tổ vay vốn. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát các Tổ TK & VV và hộ vay; tiếp tục gắn chỉ tiêu thi đua với các hoạt động ủy thác để tạo động lực phấn đấu thi đua trong toàn hệ thống Hội. Để các hộ sử dụng vốn vay đạt hiệu quả, trong năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức 14 lớp tập huấn cho hơn 1.800 cán bộ Hội cấp cơ sở và 33 lớp tập huấn cho gần 6.000 người thuộc Ban quản lý Tổ TK&VV tại các tỉnh, thành Hội nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác thực hiện ủy thác cho cán bộ chuyên trách. “Việc tăng trưởng tín dụng tốt của ngân hàng CSXH trong thời gian qua góp phần tích cực để thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và kết quả tăng trưởng chỉ tiêu GDP của cả nước; cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng đã chú trọng tăng trưởng về chất lượng nhiều hơn. Điểm đen trong lĩnh vực tín dụng đen dần bị đẩy lùi, với gần 7 triệu hộ ở khu vực nông thôn được thụ hưởng đồng vốn ưu đãi từ nguồn chính sách đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước xuống còn 1,7% – Đây chính là ý nghĩa nhân văn của hoạt động ủy thác vay vốn”- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. Trong báo cáo kết quả thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đại diện lãnh đạo ngân hàng CSXH khẳng định: Năm 2018, các cấp Hội đã tiếp tục phối hợp cùng ngân hàng triển khai thực hiện các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là đối với một số tỉnh, thành có chất lượng tín dụng còn chưa cao. Tính đến hết tháng 12/2018, toàn hệ thống ngân hàng CSXH có tổng dư nợ cho vay đạt 187.792 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc với 4 tổ chức chính trị- xã hội là 186.883 tỷ đồng (chiếm 99,52%) thông qua 181.710 Tổ TK&VV. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị- xã hội đã thường xuyên quan tâm và tích cực phối hợp với phía ngân hàng để triển khai tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các Tổ TK&VV và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, đã có 99,92% số Tổ TK&VV có số dư tiền gửi tiết kiệm, đạt 8.962 tỷ đồng (tăng 1.928 tỷ đồng so với đầu năm 2018).

Đến nay, trong cả nước có gần 6,7 triệu hộ gia đình được vay vốn ngân hàng CSXH theo phương thức ủy thác cho vay thông qua kênh dẫn vốn của các tổ chức Hội, đoàn thể; với mạng lưới của 181.710 Tổ TK&VV, đang tiến hành thực hiện giao dịch ở 10.960 điểm giao dịch tại UBND cấp xã.

Hầu hết các ý kiến tham gia thảo luận và đóng góp tại Hội nghị của cả 4 tổ chức Hội, đoàn thể đều đã tập trung phân tích nhiệm vụ, vai trò của mỗi bên tham gia. Đồng thời, đại diện các tổ chức Hội, đoàn thể cũng đề xuất những giải pháp nhằm giúp cho hoạt động ủy thác đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể như: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, chất lượng tín dụng; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng và hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao; tổ chức khảo sát điểm giao dịch xã và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại các tỉnh đang còn có chất lượng tín dụng yếu; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện ủy thác vốn tín dụng chính sách… Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng CSXH Nguyễn Văn Lý ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác của 4 tổ chức Hội, đoàn thể trong việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian vừa qua. Có được những kết quả như trên là nhờ các đơn vị đã phối hợp tốt để triển khai thực hiện các chương trình hoạt động trúng và đi vào trọng tâm. “Cùng với mô hình Tổ TK&VV, phương thức cho vay ủy thác gắn kết 4 nhà gồm: Ngân hàng- Chính quyền địa phương- Tổ chức chính trị xã hội- Tổ TK&VV đã giúp chuyển tải nhanh chóng nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp đỡ họ biết sử dụng tốt đồng vốn vay, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống” – Đồng chí Nguyễn Văn Lý khẳng định. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Nguyễn Văn Lý đề nghị cả 4 tổ chức Hội, đoàn thể tiếp tục phối hợp với ngân hàng CSXH thực 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các Hội, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chi nhánh ngân hàng CSXH nơi cho vay trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch tại xã; phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành rà soát kỹ các hộ cho vay, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, đúng quy trình…

HNDVN