Bắc Giang: Có 116 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên

Lượt xem: 98
Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Trong đó, có 34 sản phẩm đạt 4 sao, chiếm 29,31%; 82 sản phẩm đạt 3 sao, chiếm 70,69 %, đứng thứ 3 khu vực miền núi phía Bắc sau 2 tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn và đứng thứ 12 cả nước.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19 nhưng đến nay tỉnh đã có 61 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. Số hợp tác xã tham gia đăng ký đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP chiếm tỷ lệ cao, đạt 82,86 %. Qua đó, góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và nâng cao vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thực hiện chương trình OCOP.

Các sản phẩm tham gia đánh giá đều là những sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong tỉnh như: Mỳ gạo Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng); Na dai Nghĩa Phương (huyện Lục Nam); Mỳ gạo Chũ (huyện Lục Ngạn); Mật ong Sơn Động; nấm Lạng Giang,…

Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình OCOP, nhất là công tác rà soát, định hướng, tư vấn, hỗ trợ phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; phấn đấu đạt mục tiêu năm 2022 có tối thiểu 30 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, nâng hạng sao cho một số sản phẩm đã đăng ký và phấn đấu nâng hạng, phát triển ít nhất 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia.

Cùng đó, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tem truy xuất nguồn gốc và chuẩn hóa quy trình sản xuất; các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP. Tập trung phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nhằm thu hút du khách, đồng thời quảng bá hoạt động du lịch, tiêu thụ và nâng cao giá trị cho sản phẩm OCOP của tỉnh./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn