Từ 1/4/2016, chết vì tai nạn giao thông sẽ được bồi thường bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng

Lượt xem: 100

Điểm mới nhất của Thông tư là việc tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc đối với xe cơ giới. Cụ thể, mức trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm đối với sự thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra sẽ được nâng lên 100 triệu đồng/người/vụ, thay vì mức 70 triệu đồng/người/vụ như trước đây.

Theo đó, khi xảy ra tai nạn, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bổi thường trực tiệp cho người bị thiệt hại.

Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Ảnh minh họa nguồn internet

Với thiệt hại về tài sản, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tối đa 50 triệu đồng/vụ tai nạn do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự gây ra (trước đây là 40 triệu đồng/vụ); tối đa 100 triệu đồng/vụ tai nạn do xe ô tô, xe kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng gây ra (trước đây là 70 triệu đồng/vụ).

Trong thời hạn 05 ngày từ ngày xảy ra tai nạn, chủ xe phải gửi thông báo bằng văn bản và tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường tới doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp phải thanh toàn bồi thương cho chủ xe trong 15 ngày, từ khi nhận được hồ sơ hoặc trong 30 ngày nếu phải tiến hành xác minh hồ sơ. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 năm, kể từ ngày xảy ra tai nạn.

So với những quy định hiện hành về lĩnh vực này, Thông tư số 22/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới và được dư luận đánh giá là sẽ hỗ trợ tích cực và có hiệu quả với các chủ xe, đồng thời tránh cho người tham gia bảo hiểm phải mất thời gian, công sức trong việc giải quyết hợp đồng bảo hiểm khi gặp rủi ro.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/4/2016 và thay thế cho Thông tư số 151/2012/TT-BTC.

Phùng Vị (Tổng hợp)