Các cấp Hội Nông dân huyện Lục Ngạn tu sửa đường giao thông trước mùa thu hoạch vải thiều

Lượt xem: 77

Ngoài ra, Thực hiện phong trào “nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được trên 1.306 triệu đồng xây nhà văn hóa, ngầm tràn và làm đường giao thông; hiến trên 7.100 m2 đất; 1.845m2 tường lao. Duy trì thực hiện tốt mô hình treo biển tự quản đường giao thông nông thôn.

Chu Văn Báo

HND huyện Lục Ngạn