Tạm dừng giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Lượt xem: 104

Tuy nhiên, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đã chậm bàn giao cọc GPMB, kinh phí chi trả cho các hộ dân. Đơn vị này mới chuyển hơn 50/hơn 420 tỷ đồng chi trả đợt 1 cho một số hộ dân trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Từ đầu tháng 5 đến nay, với lý do đang xây dựng để trình Bộ Giao thông – Vận tải thẩm định phương án điều chỉnh thiết kế kỹ thuật trên toàn tuyến, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị UBND huyện Lạng Giang, TP Bắc Giang tạm ngừng triển khai công tác bồi thường GPMB; khi nào phương án điều chỉnh được duyệt, Công ty sẽ thông báo tiếp tục thực hiện.

Theo Báo Bắc Giang