Biển báo khu dân cư – tài xế Việt sẽ không còn bị phạt oan

Lượt xem: 95

Quy chuẩn 41/2016 sẽ chính thức thay thế quy chuẩn 41/2012 từ 1/11 tới với những cập nhật chặt chẽ và đầy đủ hơn. Với vị trí đặt biển báo, quy định mới sẽ giúp tránh được những trường hợp tài xế bị phạt oan.

bien-bao-khu-dan-cu-tai-xe-viet-se-khong-con-bi-phat-oan

Tại các nơi giao nhau, biển hiệu lệnh cần được cắm lại.

Trước đây, nhiều tài xế thường bị xử lý lỗi chạy quá tốc độ trong khu dân cư vì nhầm tưởng là đã hết sau khi đi cả một quãng đường dài không có biển báo. Ở quy chuẩn 41/2016, quy định trong điều 38 sẽ tránh những hiểu nhầm như sau.

38.3 Nếu đoạn đường phải thi hành biển hiệu lệnh có hiệu lực rất dài thì tại các nơi đường giao nhau, biển hiệu lệnh phải được nhắc lại, đặt ngay sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh. Nếu không có biển nhắc lại thì biển hiệu lệnh được mặc nhiên xem là hết hiệu lực.

Cũng theo quy chuẩn này, điều 36 quy định, biển “bắt đầu khu đông dân cư” là biển hiệu lệnh mã R.420 và biển “hết khu đông dân cư” cũng là biển hiệu lệnh mã R.421.

Do đó, nếu có biển báo “khu đông dân cư” tại các đoạn đường rất dài thì cứ đến một nơi giao nhau phải cắm biển lần nữa, nếu không có biển cắm, tài xế mặc định hiểu “đã hết khu đông dân cư”, có thể tăng thêm tốc độ tối đa cho phép theo luật định.

Ở quy chuẩn trước, 41/2012 cũng có quy định tương tự ở điều 27 như sau: “Nếu đoạn đường phải thi hành biển cấm có giá trị rất dài thì tại các nơi đường giao nhau trong đoạn cấm có xe đi vào đoạn đường ấy thì các biển cấm phải được đặt nhắc lại“. Tuy nhiên, đây là quy định dành cho biển cấm chứ không phải biển hiệu lệnh, đồng thời không nói rõ nếu không cắm biển thì thế nào, do đó quy định mới ở quy chuẩn 41/2016 cụ thể, chặt chẽ hơn.

Bên cạnh vị trí đặt biển, quy chuẩn 41/2016 còn có những đổi mới về quy định cấm rẽ trái không cấm quay đầu, xe bán tải được coi là xe con hay định nghĩa về vượt phải.

vnexpress.net