Tăng cường giáo dục an toàn giao thông trong trường học

Lượt xem: 102

Tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học. Ảnh minh họa Internet.

Tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học. Ảnh minh họa Internet.

Ðối với các sở GD và ÐT, đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và xếp loại học sinh. Các trường phổ thông thực hiện việc tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết về việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe; đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông. Quy định cụ thể việc xử lý, kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để nhắc nhở, giáo dục học sinh và thông báo cho phụ huynh biết để cùng thực hiện…

Theo baobacgiang.com.vn